กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางณัฏฐ์ธยาน์ ชาญด้วยวิทย์
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายก่อเกียรติ ไชยเฟื่อง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน