ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาทุกรุ่น และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแสด (อ่าน 20) 19 ก.ค. 60
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 19) 17 ก.ค. 60