ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ ครูภีมม์ ยศเทียม ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๔
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ขอแสดงความยินดีกับ ครูภีมม์ ยศเทียม
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2565,16:47   อ่าน 20 ครั้ง