ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมเเข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “เรียงร้อยกลอนกานท์ สืบสานวรรณศิลป์” ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ได้รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร จากดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการเขตพื้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำนักเรียนเข้าร่วมเเข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
โครงการ “เรียงร้อยกลอนกานท์ สืบสานวรรณศิลป์” ครั้งที่ 1
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564  ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
ได้รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร จากดร.สมศักดิ์ ทองเนียม 
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1.เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีจันทร์
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-ได้รับรางวัลชมเชย การตอบปัญหาภาษาไทย
2.เด็กหญิงชลธิชา เป็ดสกุล
-ได้รับรางวัลชมเชย
การแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-ได้รับรางวัลชมเชย การตอบปัญหาภาษาไทย
ควบคุมทีมและฝึกซ้อมโดย ครูกิตติ อัมพรมหา
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,13:34   อ่าน 91 ครั้ง