ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายมนตรี คนเล ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ คณะครูรับการประเมิน จากคณะกรรมการ ตรวจประเมินความพร้อมโรงเรียนและสถานศึกษาจังหวัดระยองประเภทไป – กลับ สำหรับการเปิดการเรียนการสอนตามมาตรการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายมนตรี คนเล ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ คณะครูรับการประเมิน จากคณะกรรมการ ตรวจประเมินความพร้อมโรงเรียนและสถานศึกษาจังหวัดระยองประเภทไป – กลับ
สำหรับการเปิดการเรียนการสอนตามมาตรการกระทรวงศึกษาธิการ จากศึกษาธิการจังหวัดระยองและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีระยอง ณ ห้องประชุมสินสมุทร
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2564,13:10   อ่าน 29 ครั้ง