ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นายสมภพ คงสถิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา พร้อมด้วยนางดวงพร เพ็ชรฉกรรจ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการกำกับ ดูแล ควบคุม น
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นายสมภพ คงสถิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา พร้อมด้วยนางดวงพร เพ็ชรฉกรรจ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการกำกับ ดูแล ควบคุม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพาซา ระยอง
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2564,13:09   อ่าน 21 ครั้ง