ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวบุณยานุช พรรุ่งเรือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1, นายอมร โชติกำจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และนายสุทธิราช บุญอนันต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ที่ได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติ" ระดับชาติ จากการประกวดโครงงานว
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวบุณยานุช พรรุ่งเรือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1, นายอมร โชติกำจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และนายสุทธิราช บุญอนันต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ที่ได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติ" ระดับชาติ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง "การศึกษาและพัฒนาแผ่นรองฝ่าเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ" ในเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 17 จัดโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2564,13:06   อ่าน 16 ครั้ง