ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายมนตรี คนเล ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการกำกับ ดูแล ควบคุม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายมนตรี คนเล ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการกำกับ ดูแล ควบคุม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพาซา ระยอง
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,15:09   อ่าน 56 ครั้ง