ภาพกิจกรรม
วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นายชินศาสน์ คำหอม ครูหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา พร้อมด้วยครูพงศกร แอมโอฐและครูฤทธิเกียรติ จิตรตระกูล นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นายชินศาสน์ คำหอม ครูหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา พร้อมด้วยครูพงศกร แอมโอฐและครูฤทธิเกียรติ จิตรตระกูล นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพาซา ระยอง
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,15:04   อ่าน 10 ครั้ง