ภาพกิจกรรม
แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 สิ่งที่ต้องนำไปด้วย 1.ใบนัดฉีดวัคซีน 2.บัตรประจำตัวประชาชน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. เท่านั้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซา ระยอง ชั้น 2 หน้าพาวเวอร์บาย ***แต่งกายด้วยชุดพละ*** *
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2564,00:36   อ่าน 10 ครั้ง