ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรบเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์ด้วย Google Site
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรบเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์ด้วย Google Site เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 4.0 ณ ห้องสมุด โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ภาพเพิ่มเติมคลิกลิงค์
https://drive.google.com/drive/folders/1EUpngxHpRDloBTNEQtL7DAh6qLN0Cgeu?usp=sharing
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2564,10:43   อ่าน 30 ครั้ง