ภาพกิจกรรม
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาได้จัดกิจกรรมลงทะเบียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 รับหนังสือเรียน รับเงินค่าเสื้อผ้า และค่าอุปกรณ์การเรียน

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาได้จัดกิจกรรมลงทะเบียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 รับหนังสือเรียน รับเงินค่าเสื้อผ้า และค่าอุปกรณ์การเรียน โดยยึดหลักปฏิบัติ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 นักเรียนทุกคนรวมถึงผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน เว้นระยะห่าง ต้องขอขอบพระคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่เข้ามาช่วยเหลือทางโรงเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 ณ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ภาพเพิ่มเติม
ม.5และ6
https://drive.google.com/…/1cZWcQDksw9bwWOh2p42hm-T03GhhD1J…
ม.2และ3
https://drive.google.com/…/1hmaTtNg_U6T0LDMhbvY0f2PdR6KRHpE…

 

โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2564,10:12   อ่าน 118 ครั้ง