ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาได้จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาได้จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยยึดหลักปฏิบัติ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 นักเรียนทุกคนรวมถึงผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน เว้นระยะห่าง ต้องขอขอบพระคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่เข้ามาช่วยเหลือทางโรงเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 ณ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ภาพเพิ่มเติมคลิกลิงค์
https://drive.google.com/…/1vzWPfzGebCJIobkU0fczropMLyoy5OZ…
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2564,19:48   อ่าน 102 ครั้ง