ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาได้จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาได้จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยยึดหลักปฏิบัติ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 นักเรียนทุกคนรวมถึงผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน เว้นระยะห่าง ต้องขอขอบพระคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่เข้ามาช่วยเหลือทางโรงเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 ณ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
https://drive.google.com/…/1wb7zSgXOKPXDuIb6tF1X2GXxGk48haz…
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2564,18:30   อ่าน 91 ครั้ง