ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ด้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้เรียน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา การมีงานทำในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านอาชีพ รูปแบบจัดทั
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้เรียน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา การมีงานทำในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านอาชีพ รูปแบบจัดทักษะผู้เรียนใน ศตวรรษที่ 21 ณ ห้องสมุด โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ภาพเพิ่มเติมคลิก
https://drive.google.com/…/1CeyuomGpRlB4mXuVxVqqqJrxkYcTmeq…
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2564,18:26   อ่าน 25 ครั้ง