ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เป็นโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้ดำเนินการปรับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาภาคตะวันออก (EEC)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เป็นโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้ดำเนินการปรับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาภาคตะวันออก (EEC) นี้เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา การมีงานทำ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านอาชีพ รูปแบบจัดทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องสมุด โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ภาพเพิ่มเติมคลิก
https://drive.google.com/…/1_kGXW9SZFjYEt2wckO5KgY3ma6WBZOa…
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2564,18:23   อ่าน 20 ครั้ง