ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 เมษายน 2564 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรีย
วันที่ 7 เมษายน 2564 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมสินสมุทร
https://drive.google.com/…/1bjmc1aFLGBA4WRvoXrP34l5e5moaDsA…
 

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,16:33   อ่าน 22 ครั้ง