ภาพกิจกรรม
การตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 กำหนดขอบเขตการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุของโรงเรียน โดยผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 18 ในวันที่่ 10 - 11 สิงหาคม 2563
การตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
กำหนดขอบเขตการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุของโรงเรียน โดยผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 18 ในวันที่่ 10 - 11 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,09:47   อ่าน 17 ครั้ง