ภาพกิจกรรม
การตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
การตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
กำหนดขอบเขตการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุของโรงเรียน โดยผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 18 ในวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2563,14:51   อ่าน 22 ครั้ง