ภาพกิจกรรม
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อแจ้งระเบียบ ข้อตกลง ข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองทราบร่วมกัน และเพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูประจำชั้นของบุตรหลานของตน พร้อมทั้งชี้แจง และจัดสรรงบประมาณตามโครงการด้วย
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2563,16:03   อ่าน 29 ครั้ง