ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจัดหารายได้เดินรับบริจาค
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา นำโดยนายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ดำเนินการกิจกรรมจัดหารายได้เดินรับบริจาคบริเวณตลาดบ้านเพ และประชาสัมพันธ์งาน “คืนสู่เหย้า ชาว พ.ร.ว.” ครบรอบ 42 ปี โดยมีวัตถุประสงค์จัดหาทุนเพื่อปรับปรุงอาคารเรียน เช่น ทาสีอาคารเรียนที่ทรุดโทรม ทาสีรั้ว โรงเรียน และจัดซื้อวัสดุอุปกณ์ในการจัดการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2562,14:49   อ่าน 87 ครั้ง