ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา มอบหมายให้นายสมภพ คงสถิตย์ ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานทั่วไป และนายนิรันดร ปุ่มทอง นำนักเรียน จำนวน 3 คน เข้าร่วมงาน "แถลงข่าวและประกาศความสำเร็จโครงการ อีอีซี สแควร์ ประจำปี 2562" จั
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา มอบหมายให้นายสมภพ คงสถิตย์ ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานทั่วไป และนายนิรันดร ปุ่มทอง นำนักเรียน จำนวน 3 คน เข้าร่วมงาน "แถลงข่าวและประกาศความสำเร็จโครงการ อีอีซี สแควร์ ประจำปี 2562" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2562,15:19   อ่าน 53 ครั้ง