ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามกำหนดของ สถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2562,13:13   อ่าน 146 ครั้ง