ภาพกิจกรรม
นที่ 11 มีนาคม 2562 ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ร่วมเดินรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
วันที่ 11 มีนาคม 2562 ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ร่วมเดินรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2562,13:06   อ่าน 145 ครั้ง