ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดกิจกรรมเดินทางไกล และทดสอบสมรรถภาพ
วันที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดกิจกรรมเดินทางไกล และทดสอบสมรรถภาพ และประกอบพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2562,13:17   อ่าน 214 ครั้ง