ภาพกิจกรรม
นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพักแรมเดินทางไกลและทดสอบสมรรถภาพของลูกเสือ - เนตรนารี
นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพักแรมเดินทางไกลและทดสอบสมรรถภาพของลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2562,13:15   อ่าน 140 ครั้ง