ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดกิจกรรมเปิดบ้านเพรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ( Open House 2018)
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดกิจกรรมเปิดบ้านเพรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ( Open House 2018) โดยได้รับเกียรติจาก นายไพรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเพ ให้เกียรติิเป็นประธานในพิธีเปิด โดยนายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์์ของการจัดงาน ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กร ต่าง ๆ พร้อมด้วยนักเรียนจากโรงเรียนในเขตตำบลเพ ร่วมในพิธีเปิด ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2562,22:17   อ่าน 90 ครั้ง