ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายปราโมทย์ กอบพิมาย รองผู้อำนรวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายปราโมทย์ กอบพิมาย รองผู้อำนรวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) 9 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2561,11:54   อ่าน 86 ครั้ง