โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนำข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เข้าศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเรียนสีขาว
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนำข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เข้าศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเรียนสีขาว ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2561,11:43   อ่าน 17 ครั้ง