ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนำข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เข้าศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเรียนสีขาว
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนำข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เข้าศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเรียนสีขาว ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2561,11:43   อ่าน 50 ครั้ง