ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561;
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นายปราโมทย์ กอบพิมาย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ อาคาร 3 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2561,11:36   อ่าน 46 ครั้ง