โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
ภาพกิจกรรม
เด็กหญิงบุณยานุช พรรุ่งเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนายฒณวรรษ ชุติดาราลักษณ์ นักเรียนชั้นม
เด็กหญิงบุณยานุช พรรุ่งเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนายฒณวรรษ ชุติดาราลักษณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาปลาย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 35 โดยมีครูภีมม์ ยศเทียม เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งจัดแข่งขันโดย คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ 16 - 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2561,08:51   อ่าน 45 ครั้ง