โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายปราโมทย์ กอบพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายปราโมทย์ กอบพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย และวันอาเซียน ของโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ และเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ของนักเรียนโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดขึ้น ณ อาคาร 3 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2561,20:12   อ่าน 85 ครั้ง