โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองระยอง จัดกิจกรรมรณร
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองระยอง จัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,19:42   อ่าน 77 ครั้ง