โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โดยมีพิธีอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดและการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติด
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,19:30   อ่าน 57 ครั้ง