โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 องค์กรแคร์ญี่ปุ่นร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ผุ้สนับสนุนโครงงานอาชีพนักเรียนโรงเร
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 องค์กรแคร์ญี่ปุ่นร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ผุ้สนับสนุนโครงงานอาชีพนักเรียนโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา โดยมีคุณมิยาโกะ ตัวแทนเดินทางมาจากญี่ปุ่นเพื่อมาศึกษาดูงาน สัมภาษณ์ครู และนักเรียนโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาถึง ผลที่ได้จากการพัฒนาของโครงงานอาชีพนักเรียน ซึ่งปี 2561 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาได้ดำเนินการต่อเป็นปีที่การศึกษาที่ 2 ติดต่อกัน
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,22:15   อ่าน 55 ครั้ง