โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ป
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศีกษา 2561 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนลำรึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่ได้ให้การอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ โดย นายปราโมทย์ กอบพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีเจิมหนังสือ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2561,13:19   อ่าน 150 ครั้ง