โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
ภาพกิจกรรม
ดร.นัทกาญจน์ รัตนวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานการวิชาการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาประชุม ได้
7 รูปภาพUpdated 6 นาทีที่แล้ว
ดร.นัทกาญจน์ รัตนวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานการวิชาการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาประชุม ได้เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้เข้าพบผุ้นำมณฑลต้าเหลียง เพื่อขอรับทุนเรียนฟรีให้แก่นักเรียนเพรักษมาตาวิทยา และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการส่งนักเรียนโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาไปศึกษากับ 5 สถาบันคุณภาพ ตามนโยบาย one road one belt ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2561,13:15   อ่าน 54 ครั้ง