โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
ภาพกิจกรรม
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมกับคณะครูร่วมกันตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมของนักเรียนต้อนรับเปิดภาคเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมกับคณะครูร่วมกันตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมของนักเรียนทุกระดับชั้นต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2561,22:57   อ่าน 68 ครั้ง