โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งในเขตและนอกเขตบริการได้เข้ามาสมัครเข้าอย่างต่อเนือง
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2561,09:00   อ่าน 86 ครั้ง