โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดการอบรมโครงการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนของนักเรียน
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดการอบรมโครงการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนของนักเรียน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากับมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งจัดอบรม ณ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2561,10:51   อ่าน 59 ครั้ง