โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 มีนาคม 2561 ดร.นัทกาญจน์ รัตนวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเพรักษ
วันที่ 14 มีนาคม 2561 ดร.นัทกาญจน์ รัตนวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าศึกษาดูงาน กิจกรรม ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงเรียนวัดคิรีวิหาร โรงเรียนบ้านหาดเล็ก และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยกากรป่าชายเลนที่ 1 จังหวัดตราด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2561,15:48   อ่าน 59 ครั้ง