โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร ฉบับปรับปร
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมสินสมุทร
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,11:18   อ่าน 60 ครั้ง