โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
ภาพกิจกรรม
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโร
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามกำหนดของโรงเรียน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,10:41   อ่าน 69 ครั้ง