ภาพกิจกรรม
บรรยากาศกิจกรรม ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ระหว่าง
บรรยากาศกิจกรรม ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,12:00   อ่าน 22 ครั้ง