ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 – 27 มกราคม 2560 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดโครงการ ค่ายพักแรมเดินทางไกลทัศนศึกษาและทดสอบว
วันที่ 26 – 27 มกราคม 2560 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดโครงการ ค่ายพักแรมเดินทางไกลทัศนศึกษาและทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2561,19:44   อ่าน 65 ครั้ง