โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จััดเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 และในโอกาสนี้ ผู้บริหาร ข้าราช
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จััดเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 และในโอกาสนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรได้มีการจับฉลากเพื่อแลกเปลี่ยนของขวั่ญระหว่างกัน และจับฉลากรับของขวัญที่ระลึกจากโรงเรียน ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร 3 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2561,11:23   อ่าน 71 ครั้ง