โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายพิทักษ์ อักษรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา นำข้าราชกาารครูและนัก
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายพิทักษ์ อักษรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา นำข้าราชกาารครูและนักเรียนโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต "รวมพลังสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต" เนื่องในโอกาส วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมการอ่านสารและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านการทุจริต
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2560,13:27   อ่าน 109 ครั้ง