ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายพิทักษ์ อักษรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เป็นประธานในพิธีปิดกา
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายพิทักษ์ อักษรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬ่่าภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึีงจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2560,16:30   อ่าน 64 ครั้ง