ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยนำนักเรียนไปเยี่ยมชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ฯ
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,11:42   อ่าน 18 ครั้ง