ภาพกิจกรรม
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดสอบวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน (Reading
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดสอบวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy ) ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2560,10:57   อ่าน 37 ครั้ง